به گزارش روابط عمومی اعلام آمادگی سازمان اتوبوسرانی کاشان جهت سرویس دهی رایگان به راهپیمایان روز جهانی قدس سرپرست سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه از سرویس دهی رایگان به شهروندان و راهپیمایان عزیز در این روز خبر داد.
 ۱۳۹۸ پنج شنبه ۹ خرداد ساعت 0 و 0 دقیقه

سرپرست سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه از سرویس دهی رایگان به شهروندان و راهپیمایان عزیز در این روز خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی محسن عرفان  با اشاره به محل های تعبیه شده جهت انتقال همشهریان عزیز از مبادی خروجی میدان جهاد افزود این سازمان توسط 60 دستگاه اتوبوس و حداکثر توان و بضاعت موجود جابجایی شهروندان محترم حاضر در راهپیمایی روز قدس را بعهده خواهد داشت .

 وی مرحله اول سرویس‌دهی به راهپیمایان را پس از خاتمه راهپیمایی و مرحله دوم را بعد از اتمام نماز عبادی سیاسی جمعه ذکر کرد و گفت: سازمان اتوبوسرانی همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا به راهپیمایان سرویس مناسبی ارائه گردد