به گزارش روابط عمومی افتتاح مسیر جدید سرویس دهی میدان کمال الملک – دانشگاه کاشان به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی کاشان در راستای رفاه حال دانشجویان و اساتید محترم مراکز و موسسات آموزش عالی افتتاح مسیر جدید سرویس دهی میدان کمال الملک – دانشگاه کاشان افتتاح می گردد.
 ۱۳۹۷ شنبه ۱۴ مهر ساعت 0 و 0 دقیقه

به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی کاشان در راستای رفاه حال دانشجویان و اساتید محترم مراکز و موسسات آموزش عالی واقع در مسیر بلوارقطب راوندی ( دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی موسسه آموزش عالی مهد علم  دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه کاشان ) و تسهیل در رفت و آمد ایشان  از تاریخ 15/7/97 مسیر جدید سرویس دهی  میدان کمال الملک  دانشگاه کاشان  افتتاح می گردد .

ساعت حرکت : روزهای شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح از میدان کمال الملک

مسیرحرکت: از میدان کمال الملک به سمت چهارراه آیت الله کاشانی، میدان معلم ، بلوار دانش ، بلوار قطب راوندی و دانشگاه

ایستگاههای مسیر: ابتدای خیابان بهشتی ، ابتدای بلوار باهنرروبروی اداره صنعت ،معدن و تجارت ، بلوار دانش ابتدای کوچه استاندارد، بلوار دانش ابتدای شهروند یکم